email az.aalter@telenet.be | phone 09/375.37.73

De dagelijkse, meer uitvoerende taken zijn eigen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit een aantal actieve leden die frequent vergaderen over het reilen en zeilen van de vereniging in al haar aspecten. Hier wordt er permanent en uitvoerig beraadslaagd over gezond beleid en worden beslissingen genomen, vaak op advies van haar sportieve medewerkers.

Marc Van den bussche
Voorzitter

email: az.aalter@telenet.be
email: 09/375.37.73

Agnes Verniest
Secretaris / Penningmeester

email: az.aalter@telenet.be
email: 09/375.37.73

Dieter De Paepe
IT verantwoordelijke
Johan Cocquyt
Bestuurslid
Marianne De Meyer
Bestuurslid
Marianne Van Aelst
Bestuurslid