email az.aalter@telenet.be | phone 09/375.37.73 | instagram facebook

Na het succesvol doorlopen van de zwemschool worden een aantal zwemmers weerhouden voor het wedstrijdzwemmen of de ‘competitie’.
Onze competitie-afdeling bestaat uit verschillende, logisch opvolgende groepen met hun eigen specifieke accenten en doelstellingen.

Omdat kwaliteit primeert, kiezen we voor kleine groepen competitiezwemmers met een volwaardige, eigen trainer. Deze begeleidt dezelfde zwemmers het ganse seizoen door, met inbegrip van eventuele wedstrijden en voorbereidende stages.
Voor de competitiezwemmers voorzien we zowel in de winter als tijdens de zomervakantie een trainingsstage op verplaatsing, zodat de zwemmers zich in optimale omstandigheden (50m-bad en topsportregime) kunnen voorbereiden op de zgn. ‘winterpiek’ en ‘zomerpiek’. De organisatie van deze stages berust bij het bestuur en de hoofdtrainer.

  • Winterstage: 5-6 dagen in het binnenland, 2x2u trainen daags
  • Winterpiek = periode januari-februari, o.a. Vlaamse Jeugdkampioenschappen + Flanders Speedo Cup
  • Zomerstage: 10-14 dagen in het buitenland, 2x2u trainen daags
  • Zomerpiek = periode juli, o.a. Belgische Jeugdkampioenschappen en Belgische Kampioenschappen voor kadetten-junioren-senioren

Bovenop deze belangrijke competities nemen de Aalterse competitiezwemmers jaarlijks deel aan gemiddeld 35 officiële zwemwedstrijden en zwemfeesten. Uiteraard betreft dit het totaal aantal wedstrijden waarop Aalter vertegenwoordigd is en niet het aantal wedstrijden van één zwemmer.

Indien gewenst kunnen onze trainers permanent beroep doen op aanvullend trainingsadvies. Hierin voorzien o.a. een sportfysioloog, conditie- en krachttrainer, kinesist, diëtist e.a. waarmee we op vaste basis samenwerken.

Tot slot –doch niet onbelangrijk- investeert de Aalterse Zwemvereniging in degelijk trainingsmateriaal. Dit zijn bijvoorbeeld de traditionele zwemplankjes, zwemvliezen en clubbadmutsen maar ook gespecialiseerd materiaal (zoals crawl snorkels, paddels en een onderwater techniekcamera) is in onze vereniging permanent voorhanden.