email az.aalter@telenet.be | phone 09/375.37.73 | instagram facebook
 • De Aalterse Zwemvereniging draagt een kwaliteitsvolle zwemopleiding voor jong tot oud hoog in het vaandel. Plezierbeleving en een positieve clubsfeer spelen hierbij een onontbeerlijke rol.
  Een goed werkende en kindvriendelijke zwemschool fungeert als basis voor zowel een ambitieuze competitie-afdeling als een brede recreatieve zwemsportbeleving.
  Om deze doelstellingen te bereiken, streven we naar een team met uitsluitend gediplomeerde lesgevers en trainers, onder leiding van een ervaren zwemschoolverantwoordelijke, jeugdsportcoördinator en hoofdtrainer. Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse goede werking van de vereniging en wordt permanent geadviseerd door zijn sporttechnische equipe.
  De vzw Aalterse Zwemvereniging is lid van de Vlaamse Zwemfederatie, een door de Vlaamse Regering en BLOSO erkende en gesubsidieerde unisportfederatie.

 • Korte termijn doelstellingen

  • benchmarking van (jeugd-)werking met andere clubs / permanente kwaliteitscontrole en –verbetering van onze zwemschool- en jeugdwerking
  • uitwerken van een gedetailleerde trainersgids en lesficheboek
  • verder uitwerken van onze SPLASH-werking en -participatie
  • professionalisering van interne en externe communicatie (o.a. website, nieuwsbrief, huisstijl,…)

  Lange termijn doelstellingen

  • intensifiëren en standaardiseren van de zwemschoolwerking zonder dat deze aan kwaliteit inboet
  • in het kader van ‘levenslang zwemmen’ en de bewaking van het ledenbestand: verhogen van de doorstroom naar de recreatie, précompetitie en competitie

 • De opvolging en evaluatie van de te bereiken doelstellingen wordt waargenomen door het Technische Comité (TC), waarin de verantwoordelijken (zwemschool / Jeugdcompetitie / Hoofdcompetitie) alsook de Jeugdsportcoördinator zetelen. Zij komen op regelmatige basis samen (4 à 5 keer per jaar) en stellen –in functie van de vooropgestelde actieplannen- tijdelijke gespecialiseerde werkgroepen samen, die op hun beurt rapporteren naar het TC. De werkgroepen werden op advies van het TC bepaalde plannen uit, zoals bv. het opmaken van een trainersgids, het uitwerken van een regionaal promotiebeleid en het opmaken van een VTO-planning (Vorming, Training en Opleiding van onze sporttechnische equipe).