email az.aalter@telenet.be | phone 09/375.37.73 | instagram facebook

Zoals eerder vermeld hebben we als vereniging hoge sportieve ambities. Daarom hechten we ook aan kwaliteitszorg veel belang. Dit blijkt onder andere uit:

  • het voorzien in een permanent aanwezig bestuurslid tijdens alle zwemlessen en competitietrainingen. Hij/zij vangt de kinderen op in de hall van het zwembad en staat de ouders van jonge kinderen eventueel te woord. Hij/zij is herkenbaar aan de outfit van onze vereniging. Dit permanent aanwezig aanspreekpunt is een uniek gegeven in het verenigingsleven.
  • Periodiek intern overleg: werkvergaderingen en brainstormsessies over de dagelijkse werking met alle betrokken lesgevers/trainers en hoofdtrainer.
  • Kwaliteitslabel Jeugdfonds: sinds seizoen 2006-2007 ontvangt de Aalterse Zwemvereniging jaarlijks een kwaliteitslabel en/of jeugdtrofee vanwege de Vlaamse Zwemfederatie voor haar excellente jeugdwerking.
  • Gratis zwemtesten: bij het begin van het zwemseizoen worden van kandidaat leden gratis zwemtesten afgenomen om een juiste instap te bevorderen.
  • Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport: in 2009 ondertekende de Aalterse Zwemvereniging de Panathlon verklaring, een leidraad voor de jeugdpolitiek in (sport-)verenigingen.