email az.aalter@telenet.be | phone 09/375.37.73 | instagram facebook

De Raad van Bestuur bestaat uit een kleine groep enthousiaste en gemotiveerde medewerkers, die de zwemsport reeds vele jaren nauwlettend volgt.
Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse goede werking van de vereniging en wordt permanent geadviseerd door zijn sporttechnische equipe.

Om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken laat het bestuur zich bijstaan door een tiental sportieve medewerkers -gediplomeerde trainers, gaande van Initiator zwemmen over Regent LO tot zelfs trainer A Zwemmen- die zich op regelmatige basis bijscholen en dit zowel intern als extern (o.a. via opleidingen ingericht door de Vlaamse Zwemfederatie en de Vlaamse Trainersschool/BLOSO).
Zij vormen, onder leiding van onze hoofdtrainer, de sportieve begeleidingskern van onze vereniging. Samen met het dagelijks bestuur gaan zij voor een kwaliteitsvolle zwemopleiding waarbij er in alle groepen gestreefd wordt naar duidelijk omschreven technische en conditionele doelstellingen.