email az.aalter@telenet.be | phone 09/375.37.73 | instagram facebook

De algemene en specifieke werking van onze  club is vervat  in ons Huishoudelijk en Sportief reglement 2017-2018.

Dit reglement omvat :

  • Onze algemene doelstellingen en gedragsregels.
  • Les- en lidgelden.
  • Verduidelijking van opbrengsten en kosten.
  • Toelatingsvoorwaarden competitie.
  • Deelname aan wedstrijden.
  • Evaluatie van de groepen bij einde zwemseizoen.
  • Contactgegevens en verantwoordelijken.

 

Het nieuw Huishoudelijk en sportief reglement  2017-2018  versie september ( laatste versie)  is voor onze leden op eenvoudige aanvraag via mail te bekomen op het secretariaat.